LOGIN

Wählen Sie die Seite, auf der Sie sich anmelden möchten:

Sentralregulering via DZB

Sentralreguleringen forenkler oppgjøret mellom forhandler og leverandør, samtidig som det garanterer en punktlig betalingsflyt.

DZB BANK overtar 100 % delkredere og leverandørene mottar betaling til faste oppgjørstider.

Uten sentralregulering ville forhandleren motta en egen faktura for hver enkelt levering fra leverandøren. DZB BANK samler opp regninger  fra de forskjellige leverandørene til den enkelte forhandler og sender disse samlet i en regning. Forhandleren betaler en samlefaktura til DZB BANK, som sparer tid og minimerer feil. 
Alle fakturaene er tilgjengelige i en dokumentsamling på DZB BANKs egen nettportal DZB Portal.