Nettverk

Våre medlemmer har ett internasjonalt nettverk med de beste retaliere i Europa. Det er trygt å kunne møte mange gode kollegaer å dele erfaringer med. Mange vennskap har blitt skapt både i Norge og på tvers av landegrensene.