Vi er glade for, at du besøger vores hjemmesider og takker dig for din interesse for vores virksomhed, vores ydelser og hjemmesider. Det er vigtigt for os, at din privatsfære beskyttes, når du bruger vores hjemmesider. Vi beder dig derfor tage følgende informationer til efterretning:

Brug af personrelaterede data

Du har frivilligt indlæst dataene på kontaktformularen, der sendes til os per e-mail. Du behøver ikke at udfylde alle felter, men til en seriøs kommunikation har vi dog mindst brug for dit navn, din e-mailadresse samt indholdet af e-mailen. Dine data behandles kun, for så vidt som det kræves for at opfylde det pågældende formål. Vi gør dig opmærksom på, at overførslen af data på internettet kan være behæftet med usikkerhed. Vi kan derfor ikke garantere fuldstændig beskyttelse mod adgang fra uvedkommende.

Når du sender din e-mail, erklærer du dig indforstået med, at vi gemmer dine data elektronisk. Disse data anvendes kun til interne formål og ikke til reklame. Disse data videregives ikke til udenforstående uden dit udtrykkelige, skriftlige samtykke, medmindre en retslig forskrift kræver dette.

Du kan til enhver tid med fremtidig virkning gøre indsigelse mod indsamling og arkivering af dine data. Brug venligst vores kontaktformular til dette formål.

Webanalyse

Denne hjemmeside bruger webanalysetjenesten "Matomo" til at oprette statistiske analyser om anvendelsen af denne hjemmeside. "Matomo" bruger "Cookies", altså tekstfiler, der kan gemmes på din computer eller din mobile slutenhed. Samtidigt sendes anvendelsesinformationer i form af din forkortede IP-adresse til vores server, hvor oplysningerne udelukkende gemmes med henblik på analyse og optimering af denne hjemmeside. Din IP-adresse anonymiseres omgående, når de er blevet behandlet, og før de gemmes. Dataene kan ikke bruges til at identificere enkelte personer. De gemte data sammenknyttes ikke på nogen måde med andre datakilder, og der videreformidles ingen informationer til udenforstående om, hvordan du bruger denne hjemmeside.

Du kan imidlertid spærre for anvendelsen af disse cookies ved at bruge den relevante indstilling på din webbrowser. Det er så muligt, at du ikke kan bruge funktionerne på denne webside i fuldt omfang.

Hvis du ikke vil tillade, at dine data gemmes og analyseres, kan du til enhver tid nægte tilladelse ved at trykke på u.s. knappen. Der placeres så en såkaldt opt-out-cookie på din webbrowser med det resultat, at "Matomo" ikke kan indsamle sessionsdata.